Skip to content
  • Hölsäntie 75
  • Lappeenranta
  • Kartta
  • puh. 054585051
  • gsm 0400152047

Kohti hiili- ja ilmastoneutraaliutta

Heimalan Mansikkatilalla on pyritty jo vuosia kohti hiili- ja ilmastoneutraaliutta mm. ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä. Puolet pinta-alasta on hiiltä sitovaa maanparannusnurmea. Nurmen kasvaessa se murskataan peltoon, minkä avulla mikrobitoiminta elpyy ja mm. madot saavat ravintoa. Pellon kasvukuntoa pidetään hyvänä, jos madot viihtyvät maaperässä. Muutoinkin viljelymenetelmät ovat luonnon rytmin ja toiminnan mukaisia, mistä esimerkkinä tuulihaukat, jotka säikyttävät rastaat hiukan loitommalle kypsistä mansikoita. Saimme tuulihaukat talkoisiin mukaan asentamalla heille pesäpönttöjä sekä tarjoamalle nurmikasvustossa viihtyvää pienriistaa ravinnoksi.

Nyt uutena menetelmänä on otettu käyttöön aurinkovoimala, jonka tuottamalla energialla sähköpumppu hoitaa kasteluveden pumppaamisen kuivina ajanjaksoina tihkujärjestelmän kautta mansikkapenkkiin sekä kylmiön vaatiman sähköenergian. Sekä kasteluveden pumppaus että sähköenergian tarve ovat suurimmillaan alkukesäsästä, jolloin valoisa vuorokauden aika on pisimmillään ja aurinkosähkön tuotto maksimissaan päiväsaikaan, jolloin tihkukastelujärjestelmää käytetään. Yhteistyökumppaneina meillä on Savon Aurinkoenergia ja Talotex.

Back To Top